Komodity - LENOX PLUS - ferroalloys

O společnosti

Komodity

Ferochrom

Podle obsahu uhlíku (C) dodáván jako low, medium nebo high - pod označením LC, MC nebo HC.

Zboží je dodáváno volně ložené nebo v balené v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


Ferosilicium

Zboží je dodáváno volně ložené nebo v balené v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


Feromangan

Podle obsahu uhlíku (C) dodáván jako low, medium nebo high - pod označením LC, MC nebo HC.

Zboží je dodáváno volně ložené nebo v balené v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


Feromolybden

Zboží dodáváme dle požadovaného obsahu molybdenu ve slitině, balené v ocelových sudech nebo v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


Feroniob

Zboží dodáváme dle požadovaného obsahu niobu ve slitině, balené v Big-Bags. Ohledně konkrétní specifikace nás kontaktujte.


Ferotitan

Zboží dodáváme dle požadovaného obsahu titanu ve slitině, balené v Big-Bags. Ohledně konkrétní specifikace nás kontaktujte.


Ferovanad

Zboží dodáváme dle požadovaného obsahu vanadu ve slitině, balené v ocelových sudech nebo v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


Ferowolfram

Zboží dodáváme dle požadovaného obsahu wolframu ve slitině, balené v ocelových sudech nebo v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


Ferosilikochrom

Zboží dodáváme balené v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


Ferosilikokalcium

Zboží dodáváme balené v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


Ferosilikomangan

Zboží je dodáváno volně ložené nebo v balené v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


Ferosilikozirkon

Zboží dodáváme balené v Big-Bags. V uvedených podkategoriích naleznete standardní analýzy jednotlivých materiálů. Při požadavku na konkrétní specifikaci nás kontaktujte.


KomoditySlužbyKontaktyOstatní