LENOX PLUS - ferroalloys

O společnosti

O společnosti

Společnost Lenox Plus, a.s. vznikla v roce 2000 s cílem vytvořit společnost specializovanou na obchod s komoditami určených pro zákazníky působících v oblasti ocelářství a slévárenství. V současnosti Lenox Plus, a.s. patří mezi nejvýznamnější dodavatele komodit v tomto odvětví průmyslu, působících na trhu střední a východní Evropy.

Lenox Plus, a.s. je výhradním distributorem největšího ruského výrobce feroslitin společnosti CHEMK pro trhy střední a východní Evropy. Dodávky feroslitin od tohoto výrobce tvoří nejvýznamnější podíl na obchodních aktivitách společnosti Lenox Plus, a.s. Ostatní komodity, které nejsou ve výrobním programu společnosti CHEMK nebo nejsou touto společností určeny pro export, zajišťuje Lenox Plus, a.s. pro své zákazníky realizací dodávek od předních světových výrobců komodit.

 

KomoditySlužbyKontaktyOstatní